Valpar

Vill du köpa valp från oss?
Då har du kommit rätt!

Quick Sensations kennel har som mål att alla hundar som levereras från oss ska komma till aktiva hem, detta då linjerna vi väljer att avla på bygger på utpräglade arbetslinjer. Ett aktivt hem behöver nödvändigtvis inte, men gärna, innebära att hundarna ska infinna sig på tävlingsplanen men vi vill att hundarna ska hamna i familjer som förstår dessa hundrasers behov av både fysisk och psykisk stimulans. Vi förbehåller oss därför fri prövningsrätt vid valet av valpköpare och vi säljer inga valpar innan vi träffats. Vi tillämpar därmed inget kösystem utan kommer sträva efter att alla valpar hamnar i familjer som förstår och kan erbjuda hundarna ett liv efter våra krav.

C- kullen – kommande 2021

Cherberos Cora är parad med Mallekrafts Justice, Valpar beräknas vecka 47.

D- kullen – kommande 2022

Quick Sensations Brit och Ullhedens Özil kommer att paras våren 2022!

B-kullen

2019-09-21

u. Cherberos Cora
e. Blackneck’s B’Kool

Quick Sensations Benito
Quick Sensations Benjamin
Quick Sensations Bosco
Quick Sensations Brahman
Quick Sensations Brit
Quick Sensations Bumblebee

A-kullen

2014-08-11

u. Ängsbacken’s Busa
e. Arono v. Parchimer Land

Quick Sensations Aqela-Hope